Zawodniacy Serwis Zawodniacy

Aktualności


2014-10-15

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowało program edukacyjno- informacyjny „Woda w szkole”.

Program skierowany był do szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Jego celem było zwiększenie świadomości środowiska szkolnego w zakresie wiedzy ekologicznej i racjonalnej gospodarki odpadami.

Pierwszym etapem programu było przeprowadzenie konkursu dla szkół. Konkurs polegał na realizacji przez uczniów szkolenia internetowego dotyczącego spożywania wody i jej wpływu na organizm człowieka i środowisko zakończonego zdobyciem certyfikatu Zawodniaka. 

Spośród wszystkich szkół, w których co najmniej 70% uczniów zdobyło certyfikat w drodze losowania wyłonionych zostało 5 placówek. Zwycięskie szkoły to: Szkoła Podstawowa w Rekowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubichowie, Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie, Szkoła Podstawowa w Łebnie, Szkoła Podstawowa w Kosobudach.

W zwycięskich szkołach przeprowadzone zostały przez specjalistów Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych certyfikowane szkolenia dla nauczycieli dotyczące spożywania wody wodociągowej, jej bezpieczeństwa i wpływu jej spożywania na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. W szkołach został również przeprowadzony całościowy proces projektowania i montażu zdrojów wodnych, aby zapewnić stały dostęp do wody z kranu dla uczniów. Do szkół przekazane zostały materiały informacyjne i edukacyjne dla dzieci i ich rodziców.

Ze ścieżki e-learningowej skorzystało 3837 uczniów z 87 szkół podstawowych w województwie pomorskim. Przeprowadzonych zostało 5 spotkań z nauczycielami, w których uczestniczyło łącznie blisko 150 nauczycieli. Do szkół przekazano 5 000 ulotek i broszur informacyjnych dla rodziców i nauczycieli oraz 1000 bidonów dla dzieci, co pozwoli na zwiększenie efektu ekologicznego zrealizowanego zadania.

Cały program, a przede wszystkim szkolenia dla nauczycieli spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przez uczestników. Mamy nadzieję na kontynuowanie programu w przyszłości.

 

czytaj więcej
2014-07-10

Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność przedstawić listę zwycięskich szkół w naszym konkursie:

Szkoła Podstawowa w Rekowie
Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumii
Szkoła Podstawowa nr 8 w Wejherowie
Szkoła Podstawowa w Lubichowie
Szkoła Podstawowa w Łebnie.

W najbliższym czasie będziemy się kontaktować ze zwycięskimi placówkami w celu uzgodnienia szczegółów realizacji nagród.

Jednocześnie chcielibyśmy bardzo Państwa przeprosić za opóźnienie w publikacji wyników, które nastąpiło z niezależnych od organizatorów przyczyn technicznych.

Zwycięscom serdecznie gratulujemy!!

<a class="cw" hre